יעוץ ארגוני וגיוס משאבים

ערוץ הייעוץ הארגוני וגיוס המשאבים נועד לסייע לשלוחי חב"ד המנהלים קהילות ומוסדות לשדרג באופן משמעותי את רמת הניהול ולשכלל את הכלים באמצעותם הם מגייסים משאבים.  במילים אחרות: ערוץ תמיכה זה נועד לתת חכה – ולא (רק) דגים. הנושאים המרכזיים המטופלים במסגרת זו הם: ניהול התקציב והכספים, טיפול בתורמים, פנייה לקרנות, בנית כרטיסי פרויקט לתורמים, דווחים לתומכים ושותפים, נוכחות באינטרנט ועוד נושאים מהם מורכבת מערכת מקצועית לגיוס משאבים. במסגרת הייעוץ הניהולי מטופלים נושאים כמו  הגדרות תפקיד, חלוקת עבודה בין עובדים, פיתוח עבודת צוות, הידוק הקשרים עם הקהילה, טיפול בקונפליקטים וכד'.