אודות הקרן

"קרן מרומים" הינה קרן פרטית  שהוקמה על מנת לתמוך בפעילויות העוסקות בהנגשת הערכים היהודים ברחבי העולם- לפי דרך התורה והמצוות זאת בקרב ציבורים יהודיים רחבים, ולסייע לאנשים פרטיים הזקוקים לסיוע כלכלי.

 
הקרן תפנה את עיקר משאביה בתמיכה בתחומי העשייה הבאים:
 • פעילות עם צעירים ובני נוער: קיום פעולות להעמקת תחושת השייכות וזהותם היהודית של צעירים, לעם ישראל ולמורשת היהודית. 

 • פיתוח מוסדות ותכניות חינוך: השקעה בפיתוח תכניות חינוכיות ויוזמות חינוכיות חדשות ובמוסדות חינוך- העוסקים בלימוד תורה וקירוב לבבות.

 • יוזמות ופרויקטים: תמיכה בפרויקטים מיוחדים העוסקים בתחומי רווחה, הנגשת ערכי היהדות על-פי תורת ישראל-לציבורים יהודים רחבים בארץ ובעולם.

 • מרכזים קהילתיים יהודיים: עזרה באחזקת מרכזיים קהילתיים יהודים-המשרתים קהילות יהודיות ותיירים בארץ ובתפוצות.

 • ייעוץ ארגוני:  מתן עזרה לקהילות וארגונים המצויים בקשיים כלכליים, על ידי מתן ייעוץ ניהול ארגוני וליווי אנשי מקצוע מומחים.

 • הקמת מבנים: סיוע ברכישת/שיפוץ והתאמת מבנים שמיועדים להפעלת מרכזים קהילתיים יהודיים, מוסדות חינוך יהודי ובתי כנסת.

 • ספרים והוצאה לאור:  תמיכה בהוצאה לאור והפקת חומרי לימוד יהודי, כתיבת והדפסת ספרי קודש, חידושי תורה, חומרי הסברה, הגות ומחשבה, הגות תורנית, ספרי עיון ומידע יהודי.

 • מצוקה חד פעמית : עזרה חד-פעמית ליציאה ממצבי משבר שנגרם בעקבות אירוע בלתי צפוי.

 • מקוואות טהרה :סיוע לטובת סיום והשלמת בניית מקווה טהרה לנשים.

 • כנסים ואירועים: תמיכה בעריכת כנסים ואירועים ציבוריים משמעותיים שהינם בעלי חשיבות:  דתית/חברתית/קהילתית. אירועים המקיפים ומשפיעים על קהלים רחבים .פעילות הקרן והפניות אליה מנוהלות באמצעות מערכת ממוחשבת המאפשרת טיפול אופרטיבי בפניות. המערכת הממוחשבת מתעדת את כל פעולות הקרן ומאפשרת למנהליה לערוך בקרה פנימית ככל שימצאו לנכון.

בראשות הקרן עומד וועד המורכב מרבנים העומדים בראש קהילות יהודיות גדולות בעולם. את פעילות הקרן מלווים אנשי מקצוע בתחומים הנוגעים לפעילויות הנתמכות על-ידי הקרן.  

בכל תחום  מהתחומים בהם פועלת ותומכת הקרן, קיים וועד המונה 2-4 רבנים המחליטים על תמיכת הקרן בבקה המוגשת. חברי הוועד המחליט פועלים במסגרת תקציב שנתי שאושר להם על-ידי בעלי הקרן.

הליך קבלת ההחלטות יתבצע כדלהלן:

 • לאחר קבלת אישור מנהל הקרן, הבקשות יועברו לוועד המנהל.

 • הוועד לא יבחן בקשות החסרות בפרטי מידע.

 • הוועד מתכנס אחת לחודש.

 • הוועד יבחן בקשות שהגיעו עד 7 ימי עבודה לפני מועד כינוסו.

 • בקשות שיגיעו מעבר למועד זה יידחו לכינוס הבא.

 • הוועד יעביר החלטותיו למגישי הבקשה תוך 14 יום ממועד קבלת ההחלטה.

 • הוועד אינו חייב לנמק את החלטותיו בפני המגיש.

הקרן נתמכת ע"י מספר תורמים החפצים בעילום שמם.

לקבלת אישור למילוי בקשה, אנא לחץ על הקישור שבדף הבית.