מקוואות


סיוע בהשלמת והקמת מקווה טהרה יחדי בעיר. המיועד לנשים.