מצוקה חד פעמית

עזרה וסיוע במצבי משבר ומצוקות יוצאות דופן, מאירועים בלתי צפויים.