יוזמות ופרוייקטים


הקמת ומימוש יוזמות פרוייקטים, הנוגעות בתחום של קירוב תורה וחסד.