מרכזים קהילתיים


מרכזים יהודים בארץ ובתפוצות, הפועלים במהלך השנה כולה, בקרב קהילות מקומיות ומבקרים. בדוגמת בתי כנסת, בתי מדרש ובתי חב"ד וכיוב, שאין בתמיכה המקומיות דיי יכולת למלאות את תקציב הפעילות.