בניינים


בניינים של מוסודות תורה, מרכזים קהילתיים, בתי ספר או גנים , בתי מדרש או בתי כנסת וכו . הנמצאים בשלבי רכישה או הקמה , ונמצאים בשלבי בניה מתקדמים ולקראת סיומם. הקרן מעניקה הלוואות מבוטחות בערבים ושעיבוד הנכס וכן הוכחות יכולות החזר מוכחות.
לסכומים שלא עולים על 20 אחוז מכלל עלות הנכס.